Hovedsiden  \  Klubben  \  Styret  \  Holmen Trekkferje  \  Trekkferjefestivalen  \  Galleri  \  Bli medlem  \  Linker

   

Om Søgne Veteran og Trekkferjeklubb

 

Klubben ble stiftet i mars 2008 som et resultat av at

Holmen Trekkferje ble skilt ut av Agder Motorhistoriske Klubb etter nesten 25 år i klubbens regi.

 

Med på laget ble trekkferjas opprinnelige initiativtaker og mangeårige festivalgeneral, Kai Erland samt festivalens formann de siste 10 årene, Asbjørn Føreid.

Flere fulgte på, og det ble dannet et styre som har som formål å arbeide for bevaring av kjøretøy, veier, broer og ferjer som har kulturhistorisk verdi i Søgne.

En annen viktig oppgave er å drifte og vedlikeholde Holmen Trekkferje, hovedsaklig ved arrangering av den tradisjonsrike Trekkferjefestivalen.

> Klubbens vedtekter

 

> Nettbutikk

 

Medlemsbladet "Klubba"

> Klubba nr. 1-2010

> Klubba nr. 2-2010

> Klubba nr. 1-2011

> Klubba nr. 2-2011

> Klubba nr. 3-2011

> Klubba nr. 4-2011

> Klubba nr. 1-2012