Hovedsiden  \  Klubben  \  Styret  \  Holmen Trekkferje  \  Trekkferjefestivalen  \  Galleri  \  Bli medlem  \  Linker

   

Historien om Holmen Trekkferje

 

Man antar at det mot slutten av 1770-årene ble anlagt ferjeforbindelse over Trysfjorden ved Holmen

i Søgne. Det var på denne tiden at "Den Vestlandske Hovedvei" ble anlagt. Grunnet Trysfjordens be-

liggenhet mellom høye fjell, var Holmenferja det eneste bindeleddet mellom øst og vest på Den Vest-

landske Hovedvei frem til 1. oktober 1923 da den ble avløst av den nye veien rundt Trysfjorden.

Flere farkoster ble skiftet ut i løpet av de årene ferjetrafikken varte, men en firkantet modell gikk

igjen. Fremdriften var også hele tiden den samme; en wire eller et tau var strukket over det 100 meter

brede sundet. Ved hjelp av en klubbe på wiren ble ferjen trukket med håndmakt over sundet.

Ferjemannen hadde uten tvil en stri jobb.

 

Fra Holmen ferjested ved Trysfjorden i 1923. Personene ombord i ferjen er den gamle ferjemannen

Tønnes Tormundsen og den fungerende ferjemann Wilhelm Sofmundsen. I bilen sitter veioppsynsmann

Torgeir Haugen.

 

 

På begynnelsen av 1980-årene lyktes det Agder Motorhistoriske Klubb å skaffe til veie ei trekkferje

som ble bygget ved Lunden Snekkerverksted ved Sveindal i 1941. Ferja gikk i trafikk over Mandals-

elva ved Sveindal til brua ble bygget i 1952. Deretter ble ferja benyttet i forbindelse med bygging av

Håverstad kraftstasjon i Åseral før den ble sendt til Snik i Lindesnes. Her gikk ferja over Navarsundet

mellom fastlandet og Underøy til øya fikk bruforbindelse i 1983/84. Denne ferja var svært lik den som

var i trafikk ved Holmen inntil 1923. Håndtrekkanordningen med klubbe og wire er identisk.

Ferjen fra Sveindal gjennomgikk våren 1985 en total restaurering og ferjeleiene på Holmen og Ospe-

dalen ble rekonstruert og bygd opp på ny. Samtidig ble også deler av den gamle vestlandske hovedvei

restaurert og satt i kjørbar stand. Alt ble utført på dugnad av AMK's medlemmer, med ferjegeneral

Kai Erland i spissen. Dette ble begynnelsen på den etter hvert svært velkjente Trekkferjefestivalen.

 

Hovedkomiteen for Holmen prosjektet i 1985. Fra venstre: Jarl Byremo, Kai Erland, Helge Bjørgen,

Anders Holmen og Olav Ljosdal. Foto: Arild Jakobsen.

 

> Historiehefte om Holmen Trekkferje

> Trekkferjefestivalen